SVP Cover Pages

SVP Cover Pages

శ్రీవిద్యా ప్రకాశిక అమ్మ శ్రీయాగాను క్రమ కర దీపిక

Tuesday, December 19, 2017

శ్రీవిద్యా ప్రస్థానం-25

శ్రీవిద్యా ప్రస్థానం
(సాధనా సిద్ధికి ఓ సామాన్యుడి ఆధ్యాత్మికాప్రయాణం)
- శ్రీభువనానంధనాథులు

25గురువుగారుః ఒక దేవతను ప్రతిమ లేకుండా పూజించడమే సమయము. సూక్ష్మంగా అదే అంతర్యాగం. మన ఎదురుగా ఎవరైనా దేవతయొక్క ప్రతిమను పెట్టుకొని చేసే పూజ బహిర్యాగం. దక్షిణ, కౌళాచారుల పూజ బహిర్యాగం. ఎమైతే నియమాలు బహిర్యాగంలో పాటించవలసి ఉంటుందో ఆ నియమ నిబంధనలు ఏమీ అంతర్యాగంలో వర్తించవు. ఇక్కడ గమనించవలసిన ముఖ్యవిషయం ఏమిటంటే బహిర్యాగంలో బాగా సాధన చేసిన తర్వాత మాత్రమే అంతర్యాగంలో సాధన సుళువవుతుంది. కనుక, అంతర్యాగ స్థితికి చేరుకోవడానికి బహిర్యాగం తప్పనిసరి. ఈ చిన్న విషయాన్ని అర్ధంచేసుకోలేక ఈ రోజుల్లో చాలామంది బహిర్యాగం అసలు అవసరమేలేదని ఊరికే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే అదే గొప్ప సాధన అని ప్రచారంచేస్తున్నారు. అది సరియైన దారి కాదు. బహిర్యాగ, అంతర్యాగముల కలయికే సాధన. కొంతమంది అడగవచ్చు శ్రీరమణమహర్షులవారు ఏ బహిర్యాగం చేసారని. ఆయన ఒక సిద్ధ పురుషుడు. ఆయన ఎన్ని జన్మల పుణ్యఫలమోకదా ఈ జన్మలో కేవలం అంతర్యాగ సాధకుడయ్యారు. అసలు విషయాన్ని విస్మరించి ఆయనను ఒక ఉదాహరణగా చూపించుకొని సాధకులు తమకు తామే గోతిలో పడుతున్నారు


కౌళమతంలో సాధకునికి శ్రీమాత స్ఠూలశరీర రూపంలో దర్శనభాగ్యం లభిస్తుంది. ఆమె ఆ సాధకునితో మాట్లాడడం, శాస్త్రసంబంధిత విషయములలో అనుమానాలు తీర్చడం మొదలైన అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. అయితే దక్షిణ లేదా సమయములలో ఈ అవకాశం సాధకునకు ఉండదు. మరటువంటప్పుడు కౌళమే ఉత్తమము కదా అని నీకు అనుమానం రావచ్చు. ఇక్కడే అసలైన కీలక విషయం ఉంది. దక్షిణ/సమయాలలో సాధకుడు సాక్షాత్తు దేవీ రూపుడవుతాడు. సాధకుడే శ్రీమాత అవుతున్నపుడు అతనికి వేరేగా దేవత ఎలా కనిపిస్తుంది? నువ్వు నీ కంటిని నీకళ్ళతో  చూడగలవా? సమయానుభూతి అద్వైతస్థితి కౌళం ద్వైతస్థితి. ఈ రెండింటి మధ్య ఇదీ అసలైన మరియు ముఖ్యమైన వ్యత్యాసము.

గురువుగారి వివరణ విన్న తర్వాత చంచల్కు కొంచెంసేపు మాటరాలేదు. అతనికి ఏమి మాట్లాడాలో కూడా అర్ధం కాలేదు. కొంచెంసేపు తేరుకున్న తర్వాత అతడు గురువుగారితో ఈ విధంగా 

అన్నాడు… 

చంచల్ః మీరు చెప్పింది చాలా ఆశ్చర్యంగా మరియు అద్భుతంగా ఉంది. కానీ, నాకు అర్ధం కాని విషయం ఏమిటంటే చాలా మంది కౌళంనకు ఎందుకు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారు?
గురువుగారుః అదే మాయంటే. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు కౌళం చాలా గొప్ప ఆచారం. ఈ సాధకునికి చాలా గొప్ప నిశ్చలమైన మనస్సు, బుద్ధి కావాలి. ఊగిసలాడే ధోరణి ఉన్నసాధకుడు ఈ ఆచారపూజా పద్ధతులకు ఆకర్షితుడయి భ్రష్టుపట్టిపోవడానికి (ఆధ్యాత్మికంగా, సాంఘికంగా) చాలా అవకాశం ఉంటుంది. కౌళమందున్న నియమ, నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని, నేర్చుకొని సాధనచేయాలి

చంచల్ః నేను ఆ పద్ధతులు తెలుసుకోవచ్చునా గురువుగారు.

గురువుగారుః తప్పకుండా. మనం దక్షిణాచారాపరులం. కానీ శ్రీవిద్యోపాసకుడుగా నువ్వు మిగతా ఆచారాలని పాటించకపోయినా తప్పక వాటి సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోవాలి. ఒకరకంగా అది సాధనకు ఉపయోగపడుతుంది. కనుక నీకు కొన్ని ముఖ్యమైనవి మాత్రం చెబుతాను.

గురువుగారు చంచల్కు కౌళ, వామాచారములకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రధానమైన సిద్ధాంతాలను విశదీకరించారు. అవి వింటున్నంత సేపు చంచల్ మెదడు పనిచేయడం మానివేసింది. ఆస్థానే అతనికి ఎన్నడూ లేనంత కామవికారాలు కలుగసాగాయి. ఏదో ప్రయాసతో అతడు గురువుగారు చెప్పినవి వినగలిగాడు. గురువుగారు అంతా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు శ్రీచక్రం గురించి, శ్రీచక్ర నవావరణ పూజావిధానము తెలుసుకోవలసిన సమయం వచ్చింది. ఇప్పటి నుండి నువ్వు సాధన కొరకై ఎక్కువ సమయం వెచ్చించవలసి ఉంటుంది. నువ్వు నాతో కూడా ఎక్కువ సమయం గడపవలసి వస్తుంది. అందుకనుగుణంగా నీ రోజువారీ పనులను ఒక ప్రణాళికా ప్రకారం చేయడం అలవాటు చేసుకో అని చంచల్కు చెప్పారు.

చంచల్ అన్యమనస్కుడై ఇంటికి బయలుదేరాడు. గురువుగారు చెప్పిన విషయాలు విన్న తర్వాత అతని శరీరంలో కామప్రకంపనలు బాగా ఎక్కువయ్యాయి. అప్పుడతడు అనుభవిస్తున్న కామవికారం అతనెప్పుడూ కనీసం అతని నవ యవ్వనంలో కూడా అనుభవించి ఉండడు. ఆ సమయంలో ఏ స్త్రీతోనైనా అతను కలవడానికి చాలా తొందరగా ఉన్నాడు. అది తప్పని తెలిసినా అతని మనసు అతనిని నిలబడనీయటం లేదు. ఆ సమయంలో అతని ఆలోచనలు ఈ విధంగా సాగాయిఇంటికి చేరుకోవడానికి ఇంకా గంట సమయమైనా పడుతుంది. అప్పటివరకు నా కోరికను అదుపుచేసుకోగలనా? లేనేమో అనిపిస్తోంది. అయినా నాకు ఎందుకు ఇంత కోరిక వస్తోంది. అందునా గురువుగారి పాఠాలు విన్నతర్వాత ఇలా రావడం అసమంజసం కదా. ఇది ఎంతో తప్పుకూడా. నేనేమైనా తప్పు చేస్తున్నానా. కానీ నేనిప్పుడు అశక్తుడై ఉన్నాను. ఎంత ప్రయత్నించినా నా ఈ కోరిక ఆగడంలేదే. ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి? దారిలో కనబడుతున్న ప్రతి స్త్రీ చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. నేను వారిని అలా చూడ్డం తప్పు. నేను మనస్సును నియంత్రించాలి. నాగురించి నా అందమైన భార్య ఇంట్లో వేచి చూస్తూ ఉంటుంది. ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా ఇంటికి చేరుకోవాలి. లేదంటే చెడిపోయేలా ఉన్నాను”. 

అతనికి పుండు మీద కారం చల్లినట్టుగా ఆ దారిలో ఏక్సిడెంట్ వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. అది ఇప్పుడప్పుడే క్లియర్ అయ్యేటట్టుగా అతనికి అనిపించలేదు. ఏక్సిడెంట్ చేసిన వాళ్ళని మనసులో తిట్టుకొని అతడు వేరే దారిలో తన బండిని తిప్పాడు. ఈ కొత్త దారిలో ఇంటికి చేరుకోవడానికి ఇంకొక అరగంట ఎక్కువ పడుతుంది. అటువైపుగా వెల్తుంటే అక్కడ ఒక మధ్యవయస్కురాలు బస్ స్టాప్ లో నిలబడి అతడికి కనిపించింది. ఆమెను తన కారులోకి లిప్ట్ ఇస్తానని పిలుద్దామనుకొని భయపడి ఆ ఆలోచనని విరమించుకున్నాడు. అతను మళ్ళీ ఇలా ఆలోచించసాగాడు

నాకు సెక్స్ అంటే ఇంత బలహీనత ఉందా? పరస్త్రీలమీద ఇంత వ్యామోహం ఉందా? ఈ విధంగా నేను ఆలోచించడం ఎంతవరకు సరియైనది? ఇందువలన నాకు శిక్ష తప్పదేమో? పరస్త్రీ గమనం తప్పుకదా. అది నాకు తెలిసినా ఈ క్షణంలో నన్ను నేను నియంత్రించుకోలేకపోతున్నానే. నాకెందుకిలా జరుగుతోంది. ఇది నాకు పరీక్షా? లేక నా చంచల స్వభావమా? ఇంతకు మునుపు నాకెప్పుడూ ఇటువంటి స్థితి అనుభవమవ్వలేదు. ఇప్పుడేం చెయ్యాలి? సాధ్యమైనంత త్వరగా ఇంటికి చేరుకోవడం ఉత్తమం”.  ఇలాంటి ఆలోచనల్లో అతడు ఎలాగైతేనేం ఇంటికి చేరుకున్నాడు.
అతడు ఇంట్లోకి వెళ్ళేసరికి వారి పడకగదిలో మోహ ఆడుకుంటూ ఆకర్ష ఇల్లు తుడుస్తూ కనిపించారు. అతడు తన లాప్ టాప్ ను తెరచి మోహకిచ్చి ఆడుకోమన్నాడు

మోహః నాన్న, నువ్వు ఎప్పుడూ నాకు లాప్ టాప్ ఇవ్వవు కదా. ఇవ్వాళ ఎందుకిచ్చావ్?

చంచల్ః నువ్వు నన్ను చాలా సార్లు అడిగావు కాని నేనివ్వలేదు. కాని, నువ్విప్పుడు బాగా చదువుకుంటున్నావు కదా. అందుకే ఈ ఒక్కసారి నీకు ఇద్దామనుకున్నాను. ఇది తీసుకొని మన హాల్లో ఆడుకో. నేనివ్వమన్నప్పుడు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయాలి. సరేనా

మోహాః హాల్లోనే ఎందుకు? ఇక్కడెందుకు ఆడుకోకూడదు?

చంచల్ః ఎందుకంటే లాప్ టాప్ లో వీడియోగేమ్ హాల్లో అయితే చాలా బాగా వస్తుంది అందుకని.

మోహః ఓఅలాగ. చాలా థేంక్స్ నాన్న. నేనిప్పుడే వెళ్ళి ఆడుకుంటాను.

ఆమెది కంప్యూటర్నుఅర్ఢం చేసుకొనే వయసు కాదు. ఎప్పటినుండో తను కోరుకొంటున్న లాప్ టాప్ తన చేతికి వచ్చింది. దానితో తను ఆడుకోవాలి. అదే తనకి తెలిసింది. ఆమె ఎంతో ఆనందంతో దానిని తీసుకొని హాల్లోకి పరిగెట్టింది

చంచల్ ఆకర్షను గట్టిగా పిలిచాడు. కొంచెంసేపటికి ఆమె తన వంటికి పట్టిన చెమటను తుడుచుకుంటూ అతని దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె రావడమే ఆలస్యం అతను ఆమెను బలంగా తనవైపుకు లాక్కొని మంచంమీద పడ్డాడు.

అప్పుడు సాయంత్రం ఆరుగంటలు కావస్తోంది. ఆసమయం శృంగారానికి నిషిద్ధం.